Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 134

1 En vallfartssång. Lova HERREN, alla ni HERRENS tjänare, ni som står i HERRENS hus om natten. 2 Lyft era händer mot helgedomen och lova HERREN! 3 Må HERREN välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel