Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 130

1 En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE. 2 Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. 3 Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? 4 Men hos dig finns förlåtelse, för att man skall frukta dig. 5 Jag väntar på HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. 6 Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. 7 Hoppas på HERREN, Israel, ty hos HERREN finns nåd, full lösepenning finns hos honom. 8 Det är han som skall friköpa Israel från alla dess missgärningar.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel