Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 129

2 En vallfartssång. Stor nöd har de vållat mig alltifrån min ungdom - så skall Israel säga - stor nöd har de vållat mig alltifrån min ungdom. Ändå blev de mig inte för starka. 3 På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. 4 Men HERREN är rättfärdig, han har huggit av de ogudaktigas band. 5 De skall komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. 6 De skall bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. 7 Ingen skördeman fyller sin hand med det, ingen kärvbindare sin famn. 8 De som går förbi säger inte: "HERRENS välsignelse må komma över er! Vi välsignar er i HERRENS namn."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel