Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 128

1 En vallfartssång. Salig är var och en som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar. 2 Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du och det skall gå dig väl. 3 Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus, som olivplantor är dina barn kring ditt bord. 4 Ty se, så blir den man välsignad som fruktar HERREN. 5 HERREN skall välsigna dig från Sion. Du skall få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar, 6 och du skall få se barn till dina barn. Frid över Israel!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel