Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 127

1 En vallfartssång av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves. 2 Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. 3 Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön. 4 Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. 5 Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. De kommer inte på skam när de går till rätta med fiender i porten.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel