Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 126

1 En vallfartssång. När HERREN gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. 2 Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hednafolken: "HERREN har gjort stora ting med dem." 3 Ja, HERREN har gjort stora ting med oss, och vi är glada. 4 HERRE, låt våra fångar komma åter liksom strömmarna i Negev. 5 De som sår med tårar skall skörda med jubel. 6 Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel