Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 125

1 En vallfartssång. De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. 2 Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid. 3 Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. 4 Gör gott, HERRE, mot de goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. 5 Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel