Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 124

1 En vallfartssång av David. Om HERREN inte varit med oss - så skall Israel säga - 2 om HERREN inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, 3 då hade de slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss, 4 då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss, 5 ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. 6 Lovad vare HERREN, som inte gav oss till rov åt deras tänder. 7 Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan. 8 Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel