Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 123

1 En vallfartssång. Jag lyfter blicken upp till dig du som bor i himlen. 2 Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. 3 Var oss nådig, HERRE, var oss nådig. ty vi har fått utstå mycket förakt. 4 Vi har fått utstå de säkras hån och de högmodigas förakt.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel