Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 122

1 En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus." 2 Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, 3 Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus, 4 dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas. 5 Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. 6 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 7 Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. 8 För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. 9 För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel