Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 120

1 En vallfartssång. Jag ropar till HERREN i min nöd och han svarar mig. 2 HERRE, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. 3 Vad skall han ge dig, ja, vad mer skall han ge dig, du falska tunga? 4 En krigares skarpa pilar och glödande ginstkol. 5 Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor! 6 Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. 7 Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är de redo till strid.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel