Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 12

2 För sångmästaren enligt sheminit. En psalm av David. Fräls, HERRE, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. 3 De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. 4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. 5 De säger: "Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?" 6 "Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in", säger HERREN, "jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter." 7 HERRENS tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger. 8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. 9 Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel