Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 118

1 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. 2 Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. 3 Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. 4 De som fruktar HERREN må säga så, ty hans nåd varar i evighet. 5 I min nöd ropade jag till HERREN och HERREN svarade mig och ställde mig på rymlig plats. 6 HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. 8 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på människor. 9 Det är bättre att ta sin tillflykt till HERREN än att lita på furstar. 10 Alla hednafolk omringar mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem. 11 De omringar mig, ja, de omringar mig, men i HERRENS namn skall jag förgöra dem. 12 De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I HERRENS namn skall jag förgöra dem. 13 Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men HERREN hjälper mig. 14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev mig till frälsning. 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: "HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting." 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 24 Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! 25 O, HERRE, fräls!* O, HERRE, låt allt lyckas väl! 26 Välsignad vare han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus. 27 HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn. 28 Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. 29 Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Alef
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel