Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 117

1 Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom , alla folk! 2 Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel