Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 115

1 Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge äran, för din nåds och din sannings skull. 2 Varför skall hednafolken få säga: "Var är nu deras Gud?" 3 Vår Gud är i himlen, han gör allt vad han vill. 4 Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. 5 De har mun men talar inte, ögon men ser inte. 6 De har öron men hör inte, näsa men luktar inte. 7 Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte, i sin strupe har de inget ljud. 8 De som har gjort dem blir dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. 9 Ni av Israel, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld. 10 Ni av Arons hus, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld. 11 Ni som fruktar HERREN, förtrösta på HERREN. Han är deras hjälp och sköld. 12 HERREN tänker på oss, han välsignar, han välsignar Israels hus, han välsignar Arons hus, 13 han välsignar dem som fruktar HERREN, både små och stora. 14 HERREN skall föröka er, er själva och era barn. 15 Var välsignade av HERREN, som har gjort himmel och jord. 16 Himlen är HERRENS himmel och jorden har han givit åt människors barn. 17 De döda prisar inte HERREN, ingen som har farit ner i det tysta. 18 Men vi, vi lovar HERREN från nu och till evig tid. Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel