Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 114

1 När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, 2 då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. 3 Havet såg det och flydde, Jordan vände tillbaka. 4 Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. 5 Varför flyr du undan, du hav, du Jordan, varför vänder du tillbaka? 6 Ni berg, varför hoppar ni som baggar, ni höjder, som lamm? 7 För Herren skall du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, 8 för honom som förvandlade klippan till vattenrik sjö, den hårda stenen till vattenkälla.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel