Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 113

1 Halleluja! Prisa, ni HERRENS tjänare, prisa HERRENS namn! 2 Välsignat vare HERRENS namn från nu och till evig tid! 3 Från solens uppgång ända till dess nedgång skall HERRENS namn bli prisat. 4 HERREN är upphöjd över alla folk, till himlen når hans ära. 5 Vem är som HERREN, vår Gud, han som tronar så högt, 6 han som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden? 7 Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn 8 för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar, 9 han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor, omgiven av barn. Halleluja!
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel