Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 11

1 För sångmästaren, av David. Till HERREN har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: "Fly som en fågel till ditt berg. 2 Se, de ogudaktiga spänner bågen, de har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på de rättsinniga. 3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" 4 HERREN är i sitt heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. 5 HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. 6 Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga, en glödhet vind är den kalk de får dricka. 7 Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel