Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 101

1 En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, HERRE, vill jag lovprisa. 2 Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. 3 Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag, det skall inte finnas hos mig. 4 Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig, det onda vill jag inte veta av. 5 Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra, den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. 6 Mina ögon ser efter de trofasta i landet, för att de skall bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han skall tjäna mig. 7 Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus, den som talar lögn skall inte bestå inför mina ögon. 8 Varje morgon skall jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur HERRENS stad. Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför HERREN.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel