Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Psaltaren 100

1 En tacksägelsepsalm. Höj jubel till HERREN, alla länder! 2 Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! 3 Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord. 4 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! 5 Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel