Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Ordspråksboken 2

1 Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, 2 så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten, 3 ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten, 4 om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, 5 då skall du förstå HERRENS fruktan och finna kunskapen om Gud. 6 Ty det är HERREN som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. 7 Åt de redbara har han visa råd i förvar, en sköld är han för dem som lever ostraffligt, 8 han beskyddar det rättas stigar, sina frommas väg bevarar han. 9 Då skall du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet, det godas alla vägar. 10 Ty vishet skall komma in i ditt hjärta och kunskap bli ljuvlig för din själ, 11 eftertänksamhet skall bevara dig och klokhet beskydda dig. 12 Visheten skall rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, 13 från dem som överger det rättas stigar för att färdas på mörkrets vägar, 14 från dem som gläds åt att göra det onda och fröjdar sig åt ondskans förvrängningar, 15 från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. 16 Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, 17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. 18 Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. 19 De som går in till henne vänder aldrig tillbaka, de finner inte livets stigar. 20 Därför skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar. 21 Ty de redbara skall bo i landet, de ostraffliga får stanna kvar där. 22 Men de ogudaktiga skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel