Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Mika 6

1 Hör vad HERREN säger: Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. 2 Hör HERRENS anklagelser, ni berg, lyssna ni jordens fasta grundvalar! Ty HERREN anklagar sitt folk, med Israel vill han gå till rätta. 3 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig, och på vilket sätt har jag tröttat ut dig? Svara mig! 4 Jag förde dig upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aron och Mirjam framför dig. 5 Mitt folk, kom ihåg vad Balak, kungen i Moab, hade i sinnet och vad han fick för svar av Bileam, Beors son. Kom ihåg hur det var mellan Sittim och Gilgal och lär dig förstå HERRENS rättfärdiga gärningar. 6 Med vad skall jag komma inför HERREN och med vad skall jag böja mig för Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? 7 Gläds HERREN åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental? Skall jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för min själ? 8 Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? 9 Hör, hur HERREN ropar till staden! Den som är vis ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. 10 Finns det ännu i den ogudaktiges hus skatter som förvärvats genom orätt, eller ett alltför litet efa-mått, värt att förbannas? 11 Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? 12 Eftersom de rika i staden är fulla av våld, och de som bor där talar lögn och har en falsk tunga i sin mun, 13 måste jag slå dig med sår som inte läks och lägga dig i ruiner för dina synders skull. 14 Du skall äta men inte bli mätt, hunger skall plåga dig. Vad du skaffar undan skall du inte kunna rädda, och vad du räddar skall jag ge åt svärdet. 15 Du skall så men inte få skörda, du skall pressa oliver men inte få smörja dig med oljan. Du skall pressa ut druvmust men inte få dricka vinet. 16 Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd. Därför skall jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt skall ni få bära.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel