Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Mika 5

1 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. 2 Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 3 Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft, i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar 4 Och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta furstar ur folket. 5 Och med svärd skall de beta av Assurs land och Nimrods land ända in i dess portar. Så skall han rädda oss från Assur, om denne kommer in i vårt land och tränger fram över våra gränser. 6 Jakobs kvarleva skall vara bland många folk som dagg från HERREN, som regnskurar på gräs, vilka inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människors skull. 7 Ja, Jakobs kvarleva skall vara bland hednafolken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. 8 Må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bli utrotade 9 Det skall ske på den dagen, säger HERREN, att jag skall utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. 10 Jag skall utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästen. 11 Jag skall utrota all trolldom hos dig, inga spåmän skall mer finnas bland dig. 12 Jag skall utrota dina utskurna avgudabilder och dina stoder ur ditt land, och du skall inte mer tillbe dina händers verk. 13 Jag skall förstöra dina aseror som du har ibland dig, och jag skall ödelägga dina städer. 14 Jag skall i vrede och förbittring ta hämnd på de hednafolk som inte varit hörsamma.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel