Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Mika 3

1 Jag sade: Hör, ni hövdingar i Jakob, ni furstar över Israels hus: Är det inte er sak att veta vad som är rätt? 2 Men ni hatar det goda och älskar det onda, ni sliter huden av människor och köttet från deras ben. 3 Ni äter mitt folks kött och flår huden av dem och bryter sönder deras ben för att stycka dem likt något man kastar i grytan, så som man gör med kött som läggs i kitteln. 4 När de då ropar till HERREN skall han inte svara dem. För det onda de gjort skall han då dölja sitt ansikte för dem. 5 Så säger HERREN om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: "Allt står väl till!" så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. 6 Därför skall en natt utan syner komma över er, och mörker utan spådomar. Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. 7 Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud. 8 Men jag, jag är full av kraft, av HERRENS Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse, för Israel hans synd. 9 Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni furstar över Israels hus: Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt, 10 ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. 11 Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på HERREN och säger: "Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss." 12 Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel