Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Mika 2

1 Ve dem som tänker ut fördärv och på sin bädd planlägger det som är ont. Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket, om det står i deras makt. 2 De har begär till åkrar och roffar dem åt sig, till hus och lägger beslag på dem. De använder våld mot människor och hus, mot en man och hans egendom. 3 Därför säger HERREN så: Se, jag tänker ut ont mot detta släkte. Ni skall inte kunna dra er hals ur det och ni skall inte gå så stolta, ty det blir en ond tid. 4 På den dagen skall man stämma upp en nidvisa över er och klaga i en klagosång. Man skall säga: "Vi är i grund förstörda. Mitt folks arvslott ändrar han. O, att han skulle rycka den ifrån mig, åt förrädare ger han våra åkrar." 5 Därför kommer det inte att hos dig finnas någon som får spänna mätsnöre över en jordlott i HERRENS församling. 6 "Sluta predika", så predikar de. "Om sådant får man inte predika, skall aldrig smädelserna ta slut!" 7 Är det så du talar, du Jakobs hus? Har HERRENS Ande varit otålig? Har hans gärningar visat något sådant? Är inte mina ord goda mot den som lever rättfärdigt? 8 Men sedan en tid har mitt folk rest sig upp som en fiende. Ni sliter manteln av dem som går trygga på vägen och inte vill veta av någon strid. 9 Mitt folks kvinnor driver ni ut från de hem där de har sin glädje. Från deras barn tar ni min härlighet för alltid. 10 Stå upp och gå er väg, här har ni ingen viloplats. Orenheten drar er i fördärvet, i fruktansvärt fördärv. 11 Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: "Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker", då skulle han passa som profet för detta folk. 12 Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor. 13 En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram, genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, HERREN går i spetsen för dem.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel