Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Job 36

1 Elihu fortsatte. Han sade: 2 Ha lite tålamod, jag har ännu något att säga till Guds försvar. 3 Min insikt vill jag hämta från fjärran, och hävda att min skapare är rättfärdig. 4 Sannerligen, mina ord är inte falska, en man med full insikt har du framför dig. 5 Se, Gud är väldig och förkastar ingen, han är väldig i sitt förstånds kraft. 6 Den ogudaktige låter han inte leva, men de nödställda skaffar han rätt. 7 Han tar ej sina ögon från de rättfärdiga. De får trona i kungars krets, de är för alltid upphöjda. 8 Om de läggs bundna i kedjor och fångas i eländets snaror, 9 så vill han visa dem vad de har gjort och vilka överträdelser de i trots har begått. 10 Han öppnar deras öra för tuktan och manar dem att vända om från synden. 11 Om de lyssnar och tjänar honom, får de framleva sina dagar i lycka och sina år i ljuvlig ro. 12 Men om de inte lyssnar, skall de drabbas av svärdet och gå under i sitt oförstånd. 13 De som har gudlösa hjärtan hemfaller åt vrede, de ropar inte på hjälp när han binder dem. 14 De skall dö i sin ungdom och sluta sitt liv bland horkarlar i avgudatempel. 15 Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra. 16 Han vill också föra dig ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter. 17 Men du är fylld av ogudaktighetens dom, dom och rättvisa håller dig fast. 18 Låt inte din vrede uppegga dig till att håna* och låt inte en stor lösensumma förleda dig. 19 Skall ditt rop och alla kraftansträngningar frita dig från nöd? 20 Längta inte efter den natt då folken skall ryckas från sin plats. 21 Tag dig till vara, vänd dig inte till ondska, som du valt i stället för lidande. 22 Se, Gud är upphöjd i sin kraft. Var finns en lärare som han? 23 Vem har anvisat honom hans väg, och vem kan säga: "Du har gjort orätt"? 24 Kom ihåg att upphöja hans gärningar, dem som människorna sjunger om, 25 som alla människor ser på, som de skådar, om än i fjärran. 26 Se, Gud är för hög för vårt förstånd, hans år är fler än någon kan utrannsaka. 27 Vattnets droppar drar han uppåt, de strilar som regn ner från dimman. 28 Från skyarna strömmar det och dryper ner över många människor. 29 Kan någon förstå hur molnen breder ut sig, förstå dundret från hans hydda? 30 Se, han sprider sina blixtars ljus omkring sig och döljer havets djup. 31 Ty genom dem dömer han folken, men ger också mat i överflöd. 32 Han höljer sina händer i blixtarnas ljus och befaller dem att träffa sitt mål. 33 Hans dunder bär bud om honom, också boskapen vet vad som är på färde.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel