Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Job 35

1 Elihu fortsatte. Han sade: 2 Tror du det är rätt att säga: "Min rättfärdighet är större än Guds", 3 eftersom du säger: "Vad gagnar den mig? Har jag mer nytta av den än av min synd?" 4 Jag skall svara dig och dina vänner. 5 Blicka upp mot himlen och se, lägg märke till skyarna högt över dig. 6 Om du syndar, vad tillfogar du då honom? Om dina överträdelser är många, vad skadar det honom? 7 Om du är rättfärdig, vad ger du honom, vad får han ta emot av din hand? 8 Din ogudaktighet påverkar människor som är lika dig, och din rättfärdighet människobarn. 9 Man klagar över allt förtryck, man ropar om hjälp mot de mäktigas arm. 10 Men ingen frågar: "Var är Gud, som skapat mig, han som låter lovsånger ljuda i natten, 11 han som ger oss mer insikt än jordens djur och mer vishet än himlens fåglar?" 12 Man ropar, men han svarar inte på grund av de ondas högmod. 13 Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig ej om dem. 14 Även när du säger att du inte ser honom, ligger din sak inför honom, och du bör vänta på honom. 15 Men nu, då han inte straffar i vrede och inte bryr sig så mycket om synden, 16 spärrar Job upp sin mun till fåfängt tal, utan insikt hopar han ord.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel