Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Job 25

1 Då tog Bildad från Sua till orda och sade: 2 Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. 3 Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? 4 Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? 5 Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. 6 Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel