Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Hosea 12

1 Efraim har omgett mig med lögn, Israels hus med svek. Juda är ännu trolös mot Gud, mot den Allraheligaste, den Trofaste. 2 Efraim jagar efter vind, hela dagen far han efter östanväder, lögn och våld tilltar. Med Assur sluter de förbund, och olja förs till Egypten. 3 Men HERREN skall gå till rätta med Juda och bestraffa Jakob efter hans vägar. Efter hans gärningar skall han vedergälla honom. 4 I moderlivet grep han sin bror i hälen, när han blivit man kämpade han med Gud. 5 Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss, 6 HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn.* 7 Så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. 8 Handlaren har falsk våg i sin hand och älskar orätt vinning. 9 Efraim säger: "Jag har förvisso blivit rik, jag har skaffat mig en förmögenhet. I allt mitt hårda arbete skall man inte finna någon orätt, något som är synd." 10 Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Jag skall på nytt låta dig bo i tält liksom vid era högtidsdagar. 11 Jag har talat till profeterna, jag har givit dem många syner, och genom profeterna har jag talat i liknelser. 12 Är Gilead ett ogärningsnäste? Då skall de bli till intet. Offrar de tjurar i Gilgal? Då skall deras altaren bli stenrösen längs åkerns plogfåror. 13 Jakob flydde till Arams land, Israel tjänade för en kvinna, för en kvinnas skull vaktade han hjorden. 14 Genom en profet förde HERREN Israel upp ur Egypten, och genom en profet blev folket bevarat. 15 Efraim har uppväckt bitter vrede. Hans Herre skall låta hans blodskulder drabba honom och låta hans smädelser falla tillbaka på honom själv.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel