Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Höga visan 6

1 Vart har han gått, din vän, du skönaste bland kvinnor? Vart har din vän tagit vägen? Låt oss hjälpa dig att söka honom. 2 Min vän har gått ner till sin lustgård, till de doftande blomstersängarna för att låta sin hjord beta i lustgårdarna och för att plocka liljor. 3 Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin hjord i bet bland liljor. 4 Skön som Tirsa* är du min älskade, ljuvlig som Jerusalem, överväldigande som en härskara. 5 Vänd bort dina ögon ifrån mig, de har kuvat mig. Ditt hår är likt en hjord av getter som strömmar ner för Gilead. 6 Dina tänder liknar en hjord av tackor, som stiger upp ur badet, allesammans med tvillingar, ofruktsam är ingen av dem. 7 Din kind är lik ett brustet granatäpple, där den skymtar genom din slöja. 8 Sextio är drottningarna och åttio bihustrurna och de unga kvinnorna en oräknelig skara. 9 En enda är hon, min duva, min fullkomliga, en enda är hon för sin mor, älskad är hon av henne som fött henne. Flickorna ser henne, de prisar henne lycklig, drottningar och bihustrur lovprisar henne. 10 Vem är hon som blickar fram lik morgonrodnaden, skön som månen, strålande som solen, överväldigande som en härskara? 11 Jag gick ner till valnötslunden för att se på grönskan i dalen, för att se om vinstocken hade friska skott, om granatträden hade gått i blom. 12 Utan att jag märkte det hade min längtan satt mig vid mitt furstefolks vagnar. 13 Vänd om, vänd om, du Sulamit, vänd om, vänd om, så att vi får se på dig. Varför ser ni på Sulamit, som på en dans i Mahanajim? . Tirsa var en mycket vacker stad i Israel. Namnet betyder "välbehag, ljuvlighet".
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel