Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Hesekiel 27

1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 Säg till Tyrus: Du som bor vid havets portar och driver handel med folken i många kustländer, så säger Herren, HERREN: O Tyrus, du säger själv: Jag är den fullkomliga skönheten. 3 "Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus. 4 Dina gränser är mitt i havet, de som byggde dig gjorde din skönhet fullkomlig. 5 Av cypress från Senir gjorde de allt ditt träarbete. De hämtade en ceder från Libanon för att göra en mast åt dig. 6 Av ekar från Basan gjorde de dina åror. De prydde ditt däck med elfenben, inlagt i ädelt trä från kitteernas öländer. 7 Seglet av fint broderat linne från Egypten hade du som ditt baner. Mörkblått och purpurrött tyg från Elisas öländer hade du till soltält. 8 Sidons och Arvads invånare var roddare åt dig. De vise, som du hade hos dig, Tyrus, dem tog du till sjömän. 9 Gebals äldste och dess vise tjänade dig med att täta dina fogar. Havets alla fartyg med sina besättningar tjänade dig vid din byteshandel. 10 Perser, ludeer och puteer tjänstgjorde som soldater i din här och var ditt krigsfolk. Sköldar och hjälmar hängde de på dig, och dessa gav dig glans. 11 Arvads söner och din här stod runt omkring på dina murar, och män från Gammad var i dina torn. Sina stora sköldar hängde de upp runt om på dina murar, de gjorde din skönhet fullkomlig. 12 Tarsis var din handelspartner, ty du var rik på allt. Du fick silver, järn, tenn och bly i utbyte mot dina varor. 13 Javan, Tubal och Mesek handlade med dig. Slavar och kopparkärl gav de dig i utbyte. 14 Arbetshästar, stridshästar och mulåsnor fick du som betalning från Togarmas land. 15 Dedans söner handlade med dig, ja, många kustländer var dina kunder. Elfenben och ebenholts förde de till dig som betalning. 16 Aram var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten. Karbunkelstenar, purpurrött tyg, broderade vävnader och fint linne, koraller och rubiner gav de dig som betalning. 17 Juda och Israels land handlade med dig. Vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam gav de dig i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner, ty du var rik på konstarbeten och allt slags gods. De kom med vin från Helbon och med ull från Sahar. 19 Dan och Javan gav dig tvinnad tråd som betalning. De gav konstsmitt järn, kassia och kalmus i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig med sadeltäcken att rida på. 21 Araberna och Kedars alla furstar tjänade dig med sin handel, med lamm och baggar och bockar drev de handel hos dig. 22 Sabas och Raamas köpmän gjorde affärer med dig. Kryddor av bästa slag och alla slags ädla stenar och guld gav de dig som betalning. 23 Haran, Kanne och Eden, Sabas köpmän, Assur och Kilmad drev handel med dig. 24 De gjorde affärer hos dig med vackra kläder, med mörkblå brokigt vävda mantlar, med brokiga täcken, med välslagna, starka rep på din marknad. 25 Fartyg från Tarsis for i väg med dina bytesvaror. Så fylldes du med gods och blev mycket ärad, där du låg mitt i havet. 26 Ut på vida vattnen förde de dig, dina roddare. Då kom östanvinden och krossade dig, där du låg mitt i havet. 27 Ditt gods, dina varor och din handel, dina sjömän och styrmän, de som lagade dina fogar och de som drev din handel, allt krigsfolk som fanns hos dig och allt manskap hos dig, skall sjunka ner i havets djup den dag du faller. 28 När dina sjömän höjer klagorop, bävar kustländerna. 29 Alla som ror med åror lämnar sina skepp. Sjömän och alla som far på havet stannar i land. 30 De ropar högt över dig och klagar bittert, de strör stoft på sina huvuden och rullar sig i aska. 31 De rakar sig skalliga för din skull och klär sig i säcktyg, de gråter över dig i bitter sorg, under bitter klagan. 32 Med jämmer stämmer de upp en klagosång över dig, klagande sjunger de om dig: Vem är lik Tyrus, som bringats till tystnad mitt ute i havet? 33 När dina handelsvaror sattes i land från havet mättade du många folk. Med ditt myckna gods och dina många bytesvaror gjorde du jordens kungar rika. 34 Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. 35 Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten. 36 Köpmännen ute bland folken visslar hånfullt åt dig. Du har fått ett fasansfullt slut, du skall inte mer finnas till."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel