Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Jesaja 18

1 Ve dig, du land, där vingar surrar, du land bortom Nubiens strömmar, 2 du som har sänt budbärare över havet, i papyrusbåtar bort över vattnet. Ge er av, ni snabba sändebud, till det resliga folket med glänsande hy, till folket som inger fruktan vida omkring, det starka och segerrika folket i landet som delas av floder. 3 Alla ni världens invånare, ni som bor på jorden, se upp när man reser baner på bergen, lyssna när man stöter i basun! 4 Ty så har HERREN sagt till mig: "I stillhet skall jag skåda ner från min boning, som solglans glöder från en klar himmel, som molnet släpper ut dagg under skördens hetta." 5 Ty innan skördetiden är inne, när blomningen är över och blomman förbyts i mognande druva, skall han skära av rankorna med vingårdskniv och hugga bort grenarna. 6 Allt skall lämnas till rovfåglarna på bergen och åt djuren på marken. På dem skall rovfåglarna tillbringa sommaren, på dem skall markens alla djur övervintra. 7 På den tiden skall gåvor bäras fram till HERREN Sebaot från det resliga folket med glänsande hy, från folket som inger fruktan vida omkring, det starka och segerrika folket i landet som delas av floder, till platsen för HERREN Sebaots namn, Sions berg.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel