Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Jesaja 12

1 På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning." 3 Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4 På den dagen skall ni säga: "Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 5 Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel