Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 8

1 Detta lät Herren, HERREN mig se: Jag såg en korg med mogen frukt. 2 Han sade: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "En korg med mogen frukt." Då sade HERREN till mig: "Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag skall inte ytterligare en gång skona dem. 3 Sångerna i palatset skall på den dagen övergå i klagan, säger Herren, HERREN. Döda kroppar i mängd skall i tysthet kastas överallt. 4 Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på de olyckliga i landet, 5 ni som säger: "När är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då skall vi göra efa-måttet mindre och höja priset och förfalska vågen så att den visar orätt vikt. 6 Då skall vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och spillsäden skall vi då sälja som säd." 7 HERREN har svurit vid Jakobs stolthet: Aldrig skall jag glömma någon av deras gärningar. 8 Skulle inte landet darra när sådant sker, och skulle inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet höja sig som Nilen och röras upp och åter sjunka som Egyptens flod? 9 Det skall ske på den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen gå ner vid middagstid och lägga landet i mörker mitt på ljusa dagen. 10 Jag skall förvandla era högtider till sorg och alla era sånger till klagovisor. Jag skall klä allas höfter med säcktyg och göra alla huvuden skalliga. Jag skall låta det bli som när man sörjer ende sonen och låta det sluta som en bitter dag. 11 Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord. 12 De skall driva omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter HERRENS ord, men de skall inte finna det. 13 På den dagen skall vackra unga kvinnor och unga män tyna bort av törst, 14 de som nu svär vid Samariens skam*, och säger: "Leve din gud, Dan!" och: "Leve vägen till Beer-Sheba!" De skall falla och inte mer resa sig."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel