Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 7

1 Detta lät Herren, HERREN mig se: Jag såg gräshoppor skapas när sommargräset började växa upp. Det var sommargräset efter kungsslåttern. 2 När de hade ätit upp allt grönt i landet sade jag: "Herre, HERRE, förlåt! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?" 3 Då ångrade HERREN detta. "Det skall inte ske", sade HERREN. 4 Detta lät Herren, HERREN mig se: Jag såg att Herren, HERREN kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet. 5 Då sade jag: "Herre, HERRE, sluta! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?" 6 Då ångrade HERREN detta. "Inte heller detta skall ske", sade Herren HERREN. 7 Detta lät han mig se: Jag såg Herren stå på en lodrät mur, och i sin hand höll han ett blylod. 8 Och HERREN sade till mig: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "Ett blylod." Då sade HERREN: "Se, jag skall hänga upp ett blylod mitt ibland mitt folk Israel. Jag skall inte skona dem ytterligare en gång. 9 Isaks offerhöjder skall bli ödelagda och Israels helgedomar förstörda och mot Jerobeams hus skall jag resa mig upp med svärdet." 10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: "Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel. Landet härdar inte ut med allt hans ordande. 11 Ty så har Amos sagt: Jerobeam skall dö genom svärd och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land." 12 Och Amasja sade till Amos: "Du siare, gå din väg och fly till Juda land. Tjäna där ditt levebröd och profetera där! 13 Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel." 14 Amos svarade Amasja: "Jag är inte en profet, en yrkesprofet.* Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon. 15 Men HERREN tog mig från hjorden och HERREN sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel. 16 Så hör nu HERRENS ord. Du säger: Profetera inte mot Israel och tala inte mot Isaks hus. 17 Därför säger HERREN så: Din hustru skall bli en hora i staden, dina söner och döttrar skall falla för svärd, din jord skall utskiftas med mätsnöre. Själv skall du dö i ett orent land, och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel