Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 5

1 Hör följande ord som jag vill stämma upp likt en klagosång över er, ni av Israels hus: 2 Fallen är hon och kan inte mer stiga upp, jungfrun Israel! Hon ligger övergiven på sin egen mark. Ingen finns som reser henne upp. 3 Ty så säger Herren, HERREN: Den stad som tusen brukade dra ut ifrån, skall få hundra kvar, och den som hundra brukade dra ut ifrån, skall få tio kvar, för Israels hus. 4 Så säger HERREN till Israels hus: Sök mig och ni skall leva. 5 Men sök inte Betel, kom inte till Gilgal och gå inte till Beer-Sheba, ty Gilgal skall föras bort i fångenskap, och av Betel skall inget bli kvar. 6 Sök HERREN och ni skall leva. Annars skall han komma över Josefs hus likt en eld som förtär, och ingen kan släcka den så att Betel räddas. 7 Ni förvandlar rätten till malört och slår ner rättfärdigheten till marken. 8 Han är den som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som förvandlar djupa mörkret till morgon och gör dagen mörk som natten, han som kallar på havets vatten och häller ut det över jorden - HERREN är hans namn. 9 Han är den som låter fördärv blixtra fram över de mäktiga, så att fördärv drabbar befästa borgar. 10 De hatar den som i porten försvarar det rätta och den som talar sanning avskyr de. 11 Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt: Ni bygger hus av huggen sten men skall inte få bo i dem, ni planterar ljuvliga vingårdar men skall inte få dricka vin från dem. 12 Ty jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. 13 Därför tiger den förståndige i denna tid, ty det är en ond tid. 14 Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är. 15 Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. Kanske skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva. 16 Därför säger HERREN, härskarornas Gud, Herren: På alla torg skall klagan höras, och på alla gator skall man säga: "Ve, ve!" Mannen på åkern skall man uppmana till sorg, och till klagan dem som kan sjunga sorgesång. 17 I alla vingårdar skall klagan höras, ty jag skall gå fram mitt ibland er, säger HERREN. 18 Ve dem som längtar efter HERRENS dag! Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. 19 Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn, och som, när han kommer hem, stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. 20 Ja, HERRENS dag är mörker och inte ljus, tjockt mörker utan en strimma av ljus. 21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. 22 Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem, era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. 23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. 24 Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. 25 Bar ni fram åt mig slaktoffer och matoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 26 Bar ni då Sickut, er kung, och Kijjun,* er guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er? 27 Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vilkens namn är HERREN, härskarornas Gud.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel