Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Amos bog 3

1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2 Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? 4 Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov? Ger ett ungt lejon till ett rytande i kulan utan att det har tagit byte? 5 Fastnar en fågel i en fälla på marken utan att någon snara är gillrad för den? Slår en fälla upp från marken utan att den gör någon fångst? 6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? 9 Ropa ut över Asdods palats och över palatsen i Egyptens land, säg: Kom samman på Samarias berg och se den stora förvirring som där råder och förtrycket mitt ibland dem. 10 De förstår inte att göra det rätta, säger HERREN, de som samlar våld och fördärv i sina palats. 11 Därför säger Herren, HERREN: En fiende skall omringa landet, riva ner ditt starka fäste och plundra dina palats. 12 Så säger HERREN: Liksom en herde räddar ur lejonets gap ett par benpipor eller en bit av ett öra, så skall Israels folk räddas, de som nu sitter i Samaria i sina soffors hörn och på bäddar av damast. 13 Hör och vittna mot Jakobs hus, säger Herren, HERREN, härskarornas Gud: 14 Den dag då jag straffar Israel för dess överträdelser, skall jag låta straffet komma över Betels altaren, så att altarhornen huggs av och faller till marken. 15 Jag skall slå ner vinterhus och sommarhus. Elfenbenshusen skall bli förstörda och många hus skall sopas bort, säger HERREN.
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel