Folkbibeln                                                                                           tillbaka

Du skall klicka på versnumret innan nästa sida öppnas och visar de olika översättningarna samtidigt.

Femte Moseboken 27

1 Mose och de äldste i Israel gav folket denna befallning: "Håll alla de bud som jag i dag ger er. 2 Den dag ni kommer över Jordan, in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk. 3 När du har gått över skall du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du må komma in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung, så som HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig. 4 När ni har gått över Jordan, skall ni på berget Ebal resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om, och du skall bestryka dem med kalk. 5 Och du skall där bygga ett altare åt HERREN, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn. 6 Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare, och på det skall du offra brännoffer åt HERREN, din Gud. 7 Där skall du också offra gemenskapsoffer och du skall äta och glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte. 8 På stenarna skall du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag." 9 Mose och de levitiska prästerna sade till hela Israel: "Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit HERRENS, din Guds, folk. 10 Du skall lyda HERRENS, din Guds, röst och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig." 11 På den dagen gav Mose folket denna befallning: 12 När ni har gått över Jordan skall dessa stammar stå på berget Gerissim och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13 Och dessa skall stå och uttala förbannelsen på berget Ebal: Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan och Naftali. 14 Leviterna skall sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel: 15 Förbannad är den man som gör en utskuren eller gjuten avgud, en styggelse för HERREN, ett verk av en konstarbetares händer, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket skall svara och säga: "Amen." 16 Förbannad är den som föraktar sin far eller sin mor. Och allt folket skall säga: "Amen." 17 Förbannad är den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt folket skall säga: "Amen." 18 Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket skall säga: "Amen." 19 Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: "Amen." 20 Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, ty han vanärar sin fars bädd. Och allt folket skall säga: "Amen." 21 Förbannad är den som ligger med något djur. Och allt folket skall säga: "Amen." 22 Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter. Och allt folket skall säga: "Amen." 23 Förbannad är den som ligger med sin svärmor. Och allt folket skall säga: "Amen." 24 Förbannad är den som i hemlighet slår ihjäl sin nästa. Och allt folket skall säga: "Amen." 25 Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod. Och allt folket skall säga: "Amen." 26 Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket skall säga: "Amen."
Förra kapitel                                                                                        Nästa kapitel